0981839184

Bàn Ăn Tiếng Gọi Thiên Nhiên

Gỗ Gốc Lim Lào trăm tuổi vô cùng độc đáo
Chân bàn và mặt bàn được chế tác tạo cảm giác hài hòa và đặc biệt mang tiếng gọi của thiên nhiên
Mặt bàn phủ kính 8mm