Chân Sắt Hairpin Sơn Tĩnh Điện DIY, Chân Sắt Sơn Tĩnh Điện 30 Cm