0981839184

Bàn Trà Những Dòng Sông Đều Chảy

13.500.000 10.800.000

Kích thước 75 x 120 x 45cm
Mặt bàn dày 6cm
Mặt bàn được sản xuất từ gốc cây Gỗ Đỏ